Most Improved Students

Most Improved Students

MOST IMPROVED STUDENTS IN THE SESSION 2015-16

Class VI to XI

CLASS

NAME OF THE STUDENT 

6A

Padma Laxmi Panda

6B

Prabhav

6C

Harshita Aggarwal

7A

Hardeep Panwar

7B

Priyansh Bhardwaj

7C

Prafful Aggarwal

7D

Tanya Chauhan

8A

Tanisha Jain

8B

Naman Jain

8C

Harsh Dang

8D

Utkarsh Bhardwaj

9A

Shailja

Pandit

9B

Shaurya Chaudhary

9C

Mukta Malini Panda

10A

Vipul Pandit

10B

Sagar

10C
Anukriti Rustagi
11A
Tanya Kandpal
11B
Mishi Varshney

 

MOST IMPROVED STUDENTS IN THE SESSION 2015-16

Class I to V

CLASS

NAME OF THE STUDENT 

1A

Sanyam Arora

1B

Dikshra Mishra

1C

Naman Rao

2A

Komal

2B

Kartik Jhani

2C

Tina Baijal

3A1

Himanshu Jain

3A2

Shivanjali Tiwari

3B

Yashasvi Singh

3C

Vanshaj Kaushik

4A

Manya Chauhan

4B

Krish Khurana

4C

Somya Saini

5A

Archita Negi

5B

Rishit Chawla

5C

Gunjan Rani

                     

NAMES OF THE MOST IMPROVED STUDENTS IN THE SESSION 2014-15

CLASS

NAME OF THE STUDENT 

1A

Dhwani Bhargava

1B

Kartik Chainani

1C

Radhika Katyal /Sai Ram

2A1

Siddharth Singh

2A2

Ansh Roy

2B

Abhay  Singh

2C

Jhanvi Bansal

3A

Navya Chauhan

3B

Abhay singh

3C

Yash Kumar

 

 

100% ATTENDENCE IN THE SESSION 2014-2015

 

CLASS

NAME OF 

THE STUDENT

2A2

Himaghn Gupta

3A

Kokila Rohatgi

3 B

Anmol Duggal

 

 

 

Audio On
You Are Visitor Number 3504152
"The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. ~ Ralph Nader "